Μεταφορικές ταινίες με λινά

Επισκόπηση

Ταινίες με λινά κλασικών εφαρμογών – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Ταινίες με λινά κλασικών εφαρμογών

Οι μεταφορικές ταινίες της ΙΜΑΣ με λινά δοκιμάζονται κάτω από τις σκληρότερες συνθήκες εδώ και πολλά χρόνια σε ποικίλες βιομηχανίες.

Ταινίες τραχείας επιφάνειας (

Ταινίες τραχείας επιφάνειας ("γκοφρέ")

Η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. παρέχει ταινίες τραχείας επιφάνειας για τη μεταφορά των συσκευ- ασμένων προϊόντων, καθώς και για ειδικές εφαρμογές, όπως για τη μεταφορά σκιέρ.

Ταινίες με προφίλ σε σχήμα V – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Ταινίες με προφίλ σε σχήμα V

Οι ταινίες με προφίλ σε σχήμα V της ΙΜΑΣ μεταφέρουν το υλικό με ασφάλεια ακόμη και σε απότομη κλίση.

Σωληνωτές μεταφορικές ταινίες – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Σωληνωτές μεταφορικές ταινίες

Οι σωληνωτές μεταφορικές ταινίες της ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύσκολες εδαφολογικές συνθήκες και προστατεύουν το περιβάλλον.

Τύποι ελαστικού για ταινίες με λινά – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Τύποι ελαστικού για ταινίες με λινά

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη απόδοση των ταινιών μας με λινά, διαθέτουμε τον κατάλληλο τύπο ελαστικού για σχεδόν κάθε εφαρμογή.

Customer Satisfaction Survey – Give your opinion
DIN EN 14973 class C2 – ContiTech IMAS S.A.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ U.S. Mining Safety Health Administration – ContiTech IMAS S.A.