Ταινίες με λινά κλασικών εφαρμογών

Μεταφορικές ταινίες με λινά

Οι μεταφορικές ταινίες ΙΜΑΣ με δύο και περισσότερες στρώσεις λινών έχουν μακροχρόνιο ιστορικό αξιόπιστης λειτουργίας κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται σε ποικίλες και διαφορετικές εφαρμογές και βιομηχανίες όπως βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, βιομηχανία τσιμέντου, βιομηχανία χημικών, καθώς και σε εγκαταστάσεις φόρτωσης πλοίων, ορυχεία, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.τ.λ..

Οι μεταφορικές ταινίες ΙΜΑΣ με λινά εμφανίζουν άριστη συνοχή μεταξύ του ελαστικού και των στρώσεων λινού. Σε συνδυασμό με έναν από τους πολλούς διαφορετικούς τύπους ελαστικού της ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε., τα προϊόντα μας αποδίδουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης, βοηθάμε τους πελάτες μας να διαλέξουν τον κατάλληλο τύπο ταινίας για τις εφαρμογές τους, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επικεντρωθούν στα διάφορα πεδία της ειδικότητάς τους, όπως και στην παραγωγή τους, χωρίς να τους απασχολεί η επιλογή των κατάλληλων μεταφορικών ταινιών.

Η παραγωγή των μεταφορικών ταινιών ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. με λινά καλύπτει ταινίες με δύο έως έξι στρώσεις λινού με συνολική αντοχή θραύσης έως και τα 3780 Ν/mm και πλάτος ταινίας έως 2600mm.

Standard Application Fabric Belts – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Standard Application Fabric Belts – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.