Ταινίες τραχείας επιφάνειας ("γκοφρέ")

Μεταφορικές ταινίες με λινά

Εάν ζητηθεί από τους πελάτες μας, μπορούμε να προμηθεύσουμε τη μεταφορική ταινία ΙΜΑΣ με τραχεία επιφάνεια. Το τραχύ-γκοφρέ σχέδιο, στην επάνω επικάλυψη της ταινίας προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής, η οποία αυξάνει τον συντελεστή τριβής μεταξύ της ταινίας και του μεταφερόμενου υλικού. Με αυτό το πρόσθετο “πιάσιμο”, τα υλικά μπορούν να μεταφερθούν και σε πιο απότομη κλίση απ’ ότι με μια συμβατική ταινία.

Οι ταινίες ΙΜΑΣ τραχείας επιφάνειας διατίθενται επίσης χωρίς ελαστικό στην κάτω επικάλυψη (Bare Back). Αυτό είναι αναγκαίο, όταν η ταινία χρειάζεται να έχει ολισθητικές ιδιότητες, όπως σε περιπτώσεις όπου η ταινία πρέπει να περάσει πάνω από ένα τραπέζι ή σε ένα κατευθυντήριο πλαίσιο.

Συνήθως, οι ταινίες τραχείας επιφάνειας, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά συσκευασμένων προϊόντων. Ωστόσο, επιπλέον παρέχουμε τις ταινίες τραχείας επιφάνειας για ειδικές εφαρμογές, όπως ταινίες για μεταφορά ατόμων (σκιέρ σε χιονοδρομικά κέντρα). Φυσικά, σε τέτοιες εφαρμογές η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε, για παράδειγμα, μέσω ειδικών αντιφλογιστικών επικαλύψεων.

Σε περίπτωση που έχετε ειδικές απαιτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να διερευνήσουμε τις δυνατότητες υλοποίησης μιας ειδικής ταινίας.

Ταινίες τραχείας επιφάνειας (“γκοφρέ”) – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Ταινίες τραχείας επιφάνειας (“γκοφρέ”) – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.