Σωληνωτές μεταφορικές ταινίες

Μεταφορικές ταινίες με λινά

Λόγω της σημαντικότητας των περιβαλλοντολογικών ζητημάτων, οι πελάτες μας απαιτούν λύσεις που να τους βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεών τους . Επιπλέον, οι δύσκολες εδαφολογικές συνθήκες αναγκάζουν τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν απαιτητικές διαδρομές μεταφοράς. Οι σωληνωτές μεταφορικές ταινίες της ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. προσφέρουν καλό αποτέλεσμα ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μετά από το σταθμό φόρτωσης, η μεταφορική ταινία κλείνει με μία συστοιχία ραούλων ώστε να σχηματίζεται ένας σωλήνας σε όλο το μήκος της μεταφοράς του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το μεταφερόμενο υλικό από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως η βροχή και οι άνεμοι. Επίσης, με το σύστημα αυτό αποφεύγονται τυχόν διαρροές υλικού με αποτέλεσμα να προστατεύεται το περιβάλλον από το μεταφερόμενο υλικό. Φυσικά, με αυτό τον τρόπο επίσης εξασφαλίζεται ότι όλο το υλικό θα φτάσει στον προορισμό του, προκειμένου να παράγει κέρδος για τον πελάτη μας.

Οι απαιτητικές εδαφολογικές συνθήκες και οι μεταφορικές διαδρομές αντιμετωπίζονται με τη χρήση σωληνωτών μεταφορικών ταινιών. Λόγω του σχήματος της, η σωληνωτή μεταφορική ταινία μπορεί να λειτουργήσει σε ταινιόδρομους με πιο κλειστές καμπύλες σε σχέση με τις συμβατικές μεταφορικές ταινίες. Επιπλέον, όταν η μεταφορική ταινία διέρχεται μέσα από ένα τούνελ ή από μια κλειστή εγκατάσταση παραγωγής, μεταφέροντας υλικά σε σκόνη, η κλειστή μεταφορά, εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και τη μη ρύπανση της σήραγγας. Σε διαφορετική περίπτωση η όποια εργασία ή συντήρηση εντός του τούνελ θα ήταν αδύνατη.

Σωληνωτές μεταφορικές ταινίες – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.