Ταινίες με προφίλ σε σχήμα V

Μεταφορικές Ταινίες με λινά

Σε συγκεκριμένες περιστάσεις οι πελάτες μας χρειάζονται να μεταφέρουν τα υλικά τους σε μεγάλες κλίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να μην ολισθαίνει το υλικό, αλλιώς όχι μόνο δε θα φτάσει στον προορισμό του, αλλά υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη ή και ζημιά στον ταινιόδρομο όπως και στο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, η ContiTech ΙΜΑΣ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένες ταινίες, ταινίες με προφίλ σε σχήμα V. Το προφίλ σε σχήμα V στην επιφάνεια της ταινίας αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού.

Σας προσφέρουμε τις ταινίες με προφίλ σε σχήμα V σε διαφορετικά πλάτη. Επίσης, διατίθενται δύο ύψη για το προφίλ σε σχήμα V, 15 και 30 χιλιοστών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μεταφοράς διαφόρων υλικών στις απαιτούμενες κλίσεις.

Ταινίες με προφίλ σε σχήμα V – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.