Μεταφορικές ταινίες με συρματόσχοινα

Επισκόπηση

Συρματοταινίες για κλασικές εφαρμογές – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Συρματοταινίες για κλασικές εφαρμογές

Οι υψηλής ποιότητας και δημοφιλείς μεταφορικές ταινίες με συρματόσχοινα της ΙΜΑΣ Α.Ε. ικανοποιούν τους πελάτες μας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ειδικές μεταφορικές ταινίες – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Ειδικές μεταφορικές ταινίες

Η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. παράγει μεταφορικές ταινίες με συρματόσχοινα για ειδικές εφαρμογές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Θυγατρική εταιρεία ΣΥΡΜΑ Α.Ε. – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Θυγατρική εταιρεία ΣΥΡΜΑ Α.Ε.

Η δική μας μονάδα παραγωγής συρματό-σχοινων μας εξασφαλίζει τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, την υψηλότατη ποιότητα καθώς και τη μεγάλη ευελιξία.

Τύποι ελαστικού για συρματοταινίες – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Τύποι ελαστικού για συρματοταινίες

Προκειμένου να κάνουμε τις συρματοταινίες μας ακόμα πιο αποδοτικές, διαθέτουμε τον κατάλληλο τύπο ελαστικού για σχεδόν κάθε εφαρμογή.

Customer Satisfaction Survey – Give your opinion
DIN EN 14973 class C2 – ContiTech IMAS S.A.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ U.S. Mining Safety Health Administration – ContiTech IMAS S.A.