Ειδικές μεταφορικές ταινίες

Μεταφορικές ταινίες με συρματόσχοινα

Λόγω της ευελιξίας των εγκαταστάσεων παραγωγής μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας το σχεδιασμό και την παραγωγή των μεταφορικών ταινιών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδικών μεταφορικών ταινιών αποτελούν οι ταινίες βάσης.

Με ειδικό σχεδιασμό στην τοποθέτηση συρματοσχοίνων καθίσταται δυνατή η διάνοιξη οπών, επιτυγχάνοντας έτσι την προσθήκη εξαρτημάτων, όπως για παράδειγμα κάδη αναβατορίου. Η παραγωγή και παράδοση τέτοιου είδους ταινιών από την ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. γίνεται τακτικά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μια ταινία βάσης με ειδικό σχεδιάγραμμα κατασκευής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Special Belts – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.