Θυγατρική εταιρεία ΣΥΡΜΑ Α.Ε.

Μεταφορικές ταινίες με συρματόσχοινα

Η ιδιόκτητη παραγωγική μονάδα συρματόσχοινων ΣΥΡΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994. Έχοντας επεκταθεί τα τελευταία χρόνια με διάφορες επενδύσεις, σήμερα η ετήσια παραγωγική της ικανότητα είναι μεγαλύτερη των 5500 τόνων υψηλότατης ποιότητας συρματόσχοινου, λειτουργώντας 24ωρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου καθώς και το προηγμένο σύστημα ποιοτικού έλεγχου, μας δίνουν πληθώρα πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστών μας. Επιπλέον, έχουμε τον πλήρη ποιοτικό έλεγχο σε κάθε στάδιο παραγωγής των συρματοσχοίνων μας. Μέσω της τεχνογνωσίας μας στη μελέτη και κατασκευή συρματόσχοινων είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε συρματόσχοινα, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα υλικά μας θα συνδυαστούν με ιδανικό τρόπο για την παραγωγή της τέλειας μεταφορικής ταινίας. Τέλος η ευελιξία μιας ιδιόκτητης μονάδας παραγωγής συρματόσχοινων, μας παρέχει την δυνατότητα να παράγουμε και να παραδίδουμε μεταφορικές ταινίες σε μικρότερο χρονικό διάστημα από τους περισσότερους ανταγωνιστές μας. Τα συρματόσχοινα της ΣΥΡΜΑ Α.Ε. έχουν χρησιμοποιηθεί για πάνω από μιάμιση δεκαετία σε χιλιάδες χιλιόμετρα μεταφορικών ταινιών μας και έχουν επιβεβαιώσει τα άριστα αποτελέσματα στις φυσικές τους ιδιότητες, στη δύναμη αποκόλλησης από το ελαστικό καθώς και στη διείσδυση του ελαστικού, συμβάλλοντας έτσι ιδιαίτερα, στη μεγάλη διάρκεια ζωής των μεταφορικών μας ταινιών.

Θυγατρική εταιρεία ΣΥΡΜΑ Α.Ε. – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Θυγατρική εταιρεία ΣΥΡΜΑ Α.Ε. – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.