Τεχνική υποστήριξη

Επισκόπηση

Μελέτη εφαρμογών – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Μελέτη εφαρμογών

Η εξειδίκευσή μας στη μελέτη εφαρμογών προσφέρει στους πελάτες μας υποστήριξη και συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε μεμονωμένη εφαρμογή.

Υλικά συγκολλήσεως – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Υλικά συγκολλήσεως

Η καλύτερη ταινία στον κόσμο μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την σωστή διαδικασία συγκόλλησης η οποία απαιτεί ποιοτικά υλικά συγκόλλησης.

Customer Satisfaction Survey – Give your opinion
DIN EN 14973 class C2 – ContiTech IMAS S.A.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ U.S. Mining Safety Health Administration – ContiTech IMAS S.A.