Μελέτη εφαρμογών

Τεχνική υποστήριξη

Θεωρούμε τον εαυτό μας ως ένα συνεργάτη που προσφέρει λύσεις στους πελάτες του. Εκτός από τα εξαίρετα προϊόντα μας, συμπεριλαμβάνεται και η υποστήριξη των αναγκών τους σε συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, και τη συμμετοχή αυτών στα στάδια λειτουργίας και εφαρμογής τους.

Οι μηχανικοί εφαρμογών μας είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν τεχνικές συμβουλές βασισμένες στην άριστη γνώση και εμπειρία τους, στον τομέα των μεταφορικών ταινιών. Με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας του ομίλου μας στις μεταφορικές ταινίες, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι απευθύνεστε στους κατεξοχήν εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας.

Εκτός από τη συνήθη υποστήριξη, όπως υπολογισμοί δυνάμεων ταινιοδρόμων και μεταφορικών ταινιών, μελέτες ταινιοδρόμων, επιλογής ταινίας, σχεδιασμός συγκόλλησης, υπολογισμός απαιτούμενης διαμέτρου τυμπάνου κτλ, η χρήση λύσεων υψηλής τεχνολογίας όπως εξελιγμένων λογισμικών προσομοίωσης, δικό μας λογισμικό υπολογισμού ταινιοδρόμων και ενός μεγάλου αριθμού μεμονωμένων εργαλείων που έχουμε αναπτύξει με την πάροδο των χρόνων από τις δραστηριότητες μας, εξασφαλίζει στους πελάτες μας ανά τον κόσμο τη βέλτιστη τεχνική υποστήριξη. Αυτό οδηγεί στην καλύτερη απόδοση των προϊόντων μας στο πλαίσιο των εφαρμογών των πελατών μας.

Βρισκόμαστε όπου είναι και οι πελάτες μας. Επομένως, οι μηχανικοί εφαρμογών μας ξοδεύουν αρκετό χρόνο ταξιδεύοντας στις εγκαταστάσεις των πελατών, υποστηρίζοντάς τους στην επιλογή της βέλτιστης ταινίας ή σε βελτιώσεις στην απόδοση του συστήματος των ταινιοδρόμων.

Επιπλέον, εργαζόμαστε στενά με τους τοπικούς αντιπροσώπους μας, οι οποίοι εγγυώνται την άμεση πρόσβαση των πελατών μας στο μεγάλο εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων μας. Μέσω αυτών, επικοινωνούμε με τους πελάτες μας και ικανοποιούμε τις ανάγκες και απαιτήσεις τους ακόμα πιο αποτελεσματικά – όποια γλώσσα και να μιλούν και σε οποιαδήποτε χρονική ζώνη και να βρίσκονται.


Επικοινωνία

Μελέτη Εφαρμογών – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.