Ποιότητα

Επισκόπηση

Διασφάλιση ποιότητας & Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Διασφάλιση ποιότητας & Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ποιότητα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ευθύνης μας. Η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001.

Ποιότητα & Ασφάλεια 1α – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Ποιότητα & Ασφάλεια 1α

Ασφάλεια και ποιότητα είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες.

Εύρος δυνατοτήτων εργαστηρίου – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Εύρος δυνατοτήτων εργαστηρίου

Η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με το οποίο ελέγχει και διασφαλίζει την Ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Customer Satisfaction Survey – Give your opinion
DIN EN 14973 class C2 – ContiTech IMAS S.A.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ U.S. Mining Safety Health Administration – ContiTech IMAS S.A.