Ποιότητα & Ασφάλεια 1α

Ποιότητα

H ασφάλεια ως χαρακτηριστικό του συστήματος ποιότητας περιγράφει την ικανότητα του συστήματος να λειτουργεί χωρίς να βλάπτει τον άνθρωπο, την ιδιοκτησία, ή το περιβάλλον.

Στις εταιρίες μας ContiTech ΙΜΑΣ και ΣΥΡΜΑ επενδύουμε συνεχώς σε νέα τεχνολογία, θεσπίζουμε και θα ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες και εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας.

Το νέο λογότυπο παρέχει άμεση οπτική αναγνώριση στις βασικές αρχές μας:

  • Ποιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες
  • Στη σωστή ποσότητα
  • Στο σωστό χρόνο
  • Στο σωστό προορισμό
  • Χωρίς ατυχήματα
  • …παγκοσμίως
Ποιότητα & Ασφάλεια 1α – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.