Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Ποιότητα

Για τους πελάτες μας η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντική και για εμάς. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Η ContiTech ΙΜΑΣ έχει θεσπίσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Οι διαδικασίες ποιότητας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Ποιότητα για εμάς δεν είναι μόνο ο έλεγχος του τελικού προϊόντος. Ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινάει να γίνεται από την πρώτη ύλη που παραλαμβάνουμε και υλοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, η ContiTech ΙΜΑΣ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001.

Η συνεχής βελτίωση είναι απαραίτητη για τις μακροχρόνιες επιτυχημένες επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες μας. Είναι ευθύνη όλων μας στην εταιρεία. Επομένως, χρησιμοποιούμε την πιστοποίηση ISO 9001 ως εργαλείο, για να βελτιώνουμε σταθερά τις διαδικασίες μας λαμβάνοντας υπόψη την

  • Ποιότητα
  • Αποδοτικότητα
  • Ασφάλεια
Διασφάλιση ποιότητας & Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Quality Assurance & QM System – ContiTech IMAS S.A.