Εύρος δυνατοτήτων εργαστηρίου

Ποιότητα

Δεν συμβιβαζόμαστε σε θέματα ποιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που η ContiTech ΙΜΑΣ χρησιμοποιεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ώστε να ελέγχει και να διασφαλίζει την ποιότητα όλων των προϊόντων της σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Αυτό ξεκινά με την παραλαβή και τον έλεγχο των πρώτων υλών και συνεχίζει με τον έλεγχο τεχνικών υφασμάτων και συρματοσχοίνων, και ολοκληρώνεται με εξονυχιστικούς ελέγχους των ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων μας.

Έτσι οι πελάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα παραλάβουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν με δεδομένη την ανώτερη ποιότητα.

Παρακάτω θα βρείτε ένα μικρό δείγμα των ελέγχων στους οποίους υποβάλλουμε τα προϊόντα μας:

Έλεγχοι διαστάσεων, πυκνότητας, απώλειας τριβής, δυνάμεων πρόσφυσης, δύναμης εφελκυσμού, ατμοσφαιρικής γήρανσης, γήρανσης υπό έκθεση σε θερμοκρασία, ανθεκτικότητας σε υψηλές και ψυχρές θερμοκρασίες, δυναμικών εντάσεων, ανθεκτικότητας και διόγκωσης μετά από έκθεση σε χημικό περιβάλλον, ελαίων, οξέων και άλλων επιθετικών στοιχείων, διείσδυσης ελαστικού, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, ανθεκτικότητας σε φλόγες, ελέγχους επί περιστρεφόμενου τυμπάνου, δοκιμές διάβρωσης, καθώς και σε έναν μεγάλο αριθμό επιμέρους ελέγχων κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της επεξεργασίας.

Αλλά ο καλύτερος εξοπλισμός για τη διεξαγωγή ελέγχων είναι άχρηστος χωρίς την ανθρώπινη εμπειρία. Η πλέον των εκατό χρόνων εμπειρία μας στη βιομηχανία μεταφορικών ταινιών, έχει ως αποτέλεσμα να απασχολείται στο εργαστήριό μας το πλέον έμπειρο και άκρως εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπλέον, ως μέλη του ομίλου μας, έχουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαστήρια για δοκιμές και ελέγχους αποτελεσματικότητας συγκόλλησης ταινιών, δυναμικών φορτίων που ασκούνται στις ταινίες, προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας των ενεργειακά βελτιωμένων τύπων ελαστικού, σε ηλεκτρονικές προσομοιώσεις συγκολλήσεων, στατικών και δυναμικών φορτίων που ασκούνται σε ταινίες καθώς και σε χρήση κεντρικών ερευνητικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε υλικό, λογισμικό και μηχανικούς, πχ για νανοτεχνολογία, φασματική ανάλυση, εξομοίωση ροής σωματιδίων.

Περιττό να πούμε ότι όλα αυτά τα μέσα μας καθιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο ισχυρούς στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων μας.

Εύρος δυνατοτήτων εργαστηρίου – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Αυτοματοποιημένες δοκιμές αντοχής ελαστικού