Η παγκόσμια ύφεση στην εξορυκτική βιομηχανία

Δελτίο τύπου

Η παγκόσμια ύφεση στην εξορυκτική βιομηχανία οδηγεί την ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. στην διακοπή της παραγωγής μεταφορικών ταινιών στο Βόλο

  • Η μείωση στις τιμές των βασικών προϊόντων οδήγησε τις εξορυκτικές εταιρείες σε αναβολή των επενδυτικών σχεδίων
  • Η παραγωγή μεταφορικών ταινιών θα διακοπεί στις 11 Μαρτίου 2016 και οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από αυτήν την απόφαση είναι περίπου 138 στον αριθμό
  • Η παραγωγή συρματόσχοινων από την ΣΥΡΜΑ Α.Ε. θα συνεχιστεί

Βόλος, Ελλάδα, Μάρτιος 2016. Λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στην αγορά βασικών προϊόντων και ιδιαίτερα στη βιομηχανία εξόρυξης λιγνίτη, η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. προχωρά σε διακοπή, με άμεση ισχύ, της εγχώριας παραγωγής μεταφορικών ταινιών στο Βόλο. "Η εξορυκτική βιομηχανία βρίσκεται σε οικονομική ύφεση εδώ και πολλούς μήνες, πρωτίστως λόγω της μειούμενης ζήτησης για τα παραγόμενα προϊόντα, αλλά και της συμπίεσης των τιμών για τα βασικά είδη της. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ιδίως οι εταιρείες εξόρυξης λιγνίτη, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής τσιμέντου και χάλυβα αλλά και άλλες βιομηχανικές εταιρείες, έχουν σταματήσει να κάνουν τις επενδύσεις που έκαναν πριν από μερικά χρόνια", εξηγεί ο Hannes Friederichsen, Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Conveyor Belt Group. Πρόσθεσε επίσης: "Αυτές οι συνθήκες έφεραν αντιμέτωπη την ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. με μια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα των μεταφορικών ταινιών. Πρόκειται για μια δύσκολη απόφαση που ελήφθη με ιδιαίτερη προσοχή και χωρίς επιπολαιότητα, ήταν όμως μια απόφαση αναπόφευκτη μετά από μήνες εντατικών αλλά ανεπιτυχών διαπραγματεύσεων." Η παραγωγή συρματόσχοινων της ΣΥΡΜΑ Α.Ε. δεν επηρεάζεται από αυτήν την απόφαση.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προς παραγωγή έργου σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για τη διακοπή της παραγωγής μεταφορικών ταινιών στις εγκαταστάσεις του Βόλου. Από αυτήν την απόφαση επηρεάζονται περίπου 138 εργαζόμενοι. Οι πελάτες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τον Όμιλο ContiTech. Η παραγωγή και η παράδοση μεταφορικών ταινιών ίδιας ποιότητας θα πραγματοποιείται από άλλες αναξιοποίητες εγκαταστάσεις του Ομίλου Μεταφορικών Ταινιών της ContiTech. Οι εγχώριοι πελάτες θα εξυπηρετούνται απευθείας από άλλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις.

Η ContiTech ίδρυσε τις εγκαταστάσεις παραγωγής μεταφορικών ταινιών στον Βόλο το 1972 και τα παραγόμενα είδη της ήταν μεταφορικές ταινίες με συρματόσχοινα, ταινίες με λινά, ελαστικές επενδύσεις τροχαλίας και υλικά συγκολλήσεως, τα οποία προορίζονταν τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για εξαγωγές.

Location & Organization – ContiTech IMAS S.A.