Ελαστική επένδυση τυμπάνων

Προϊόντα

H κίνηση σε μια μεταφορική ταινία μεταδίδεται μέσω της εφαπτόμενης δύναμης του τυμπάνου κίνησης, η οποία είναι αποτέλεσμα της πρόσφυσης ανάμεσα στην ταινία και στο τύμπανο. Η πρόσφυση δημιουργείται μέσω της προέντασης της ταινίας. Προκειμένου να αποφευχθεί το «γλίστρημα» ανάμεσα στην ταινία και στο τύμπανο, επενδύεται ένα ελαστικό φύλλο στο τύμπανο κίνησης. Η ελαστική επένδυση αυτή αυξάνει τον συντελεστή πρόσφυσης “μ”. Ταυτόχρονα αποβάλλονται υγρασία και ακαθαρσίες, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή απόδοση της μεταφορικής ταινίας. Επιπρόσθετα, η ελαστική επένδυση τυμπάνου μειώνει τις προεντάσεις της ταινίας με αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση ταινίας μικρότερης αντοχής.

Παραδείγματα συντελεστών πρόσφυσης σε διάφορες συνθήκες

Συντελεστές πρόσφυσης γυμνού (χωρίς επένδυση) χαλύβδινου τυμπάνου

Στεγνό περιβάλλον: > 0,35 - 0,4
Καθαρό, υγρό περιβάλλον: 0,10
Υγρό περιβάλλον, ακαθαρσίες: 0,05 - 0,1

Συντελεστές πρόσφυσης τυμπάνου με διαμορφωμένη (με αυλακώσεις) επένδυση από καουτσούκ

Στεγνό περιβάλλον: > 0,4 - 0,45
Καθαρό, υγρό περιβάλλον: 0,35
Υγρό περιβάλλον, ακαθαρσίες: 0,25 - 0,3

Συντελεστές πρόσφυσης τυμπάνου με κεραμική επένδυση

Στεγνό περιβάλλον: > 0,4 - 0,45
Καθαρό, υγρό περιβάλλον: 0,35 - 0,4
Υγρό περιβάλλον, ακαθαρσίες: 0,35

Η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. έχει μεγάλη πείρα στην ελαστική επένδυση τυμπάνων. Βοηθούμε τους πελάτες μας στην επιλογή της κατάλληλης ελαστικής επένδυσης τυμπάνου για τις εφαρμογές τους. Η δική μας ελαστική επένδυση τυμπάνων εφαρμόζεται μέσω μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει θερμό βουλκανισμό. Το σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας, σε σύγκριση με την διαδικασία ψυχρού βουλκανισμού, είναι η επίτευξη καλύτερης πρόσφυσης μεταξύ του φύλλου ελαστικού και της μεταλλικής επιφάνειας του τυμπάνου.

Χάρη στο πλήθος των ειδικευμένων μηχανημάτων μας, μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ελαστική επένδυση για νέα τύμπανα καθώς και να αφαιρέσουμε τη παλιά, φθαρμένη επένδυση και να τοποθετήσουμε νέα. Η σύγχρονη τεχνολογία μας, επιτρέπει να εφαρμόζουμε ελαστική επένδυση σε τύμπανο με διάμετρο έως και 1600mm.

Ελαστική επένδυση τυμπάνων – IMAΣ Α.Ε.

Ελαστική επένδυση τυμπάνων – IMAΣ Α.Ε.