Τοποθεσία & Οργάνωση

Ποιοι Είμαστε

Τοποθεσία:

Οι εγκαταστάσεις της ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. βρίσκονται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου, στο νομό Μαγνησίας.

Με το λιμάνι στην πόλη του Βόλου και το διεθνές λιμάνι του Πειραιά σε απόσταση περίπου 4 ωρών με το αυτοκίνητο, βρισκόμαστε σε νευραλγικό σημείο προκειμένου να προωθούμε καθημερινά τις παραγγελίες των πελατών μας - με φορτηγά και με πλοία στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.


Οργάνωση:

Όλα τα τμήματα που στεγάζει η ContiTech ΙΜΑΣ, Πωλήσεις, Παραγωγή, Έρευνα & Ανάπτυξη, Ποιοτικός Έλεγχος, Εξαγωγές, Προμήθειες, Ανθρώπινο Δυναμικό, IT, Οικονομικά, Τεχνικό Τμήμα – συνεργάζονται μέσα σε μία ευέλικτη και αποτελεσματική οργάνωση.

Αυτό σε συνδυασμό με τις παραγωγικές μας δυναμικότητες, μας καθιστά τους ταχύτερους και αποτελεσματικότερους φορείς στην αγορά.

Ώς μέλος του Ομίλου Continental / ContiTech διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία σε τομείς, όπως η προηγμένη ηλεκτρονική προσομοίωση, η προσομοίωση συγκολλήσεων, καθώς και πρόσθετες εγκαταστάσεις δοκιμών.

Έτσι εξασφαλίζετε άμεσες προτάσεις και λύσεις βασισμένες στο παγκόσμιο δίκτυο τεχνογνωσίας του ομίλου μας.

Τοποθεσία & Οργάνωση – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.