Ιστορία

Ποιοι Είμαστε

Η ContiTech ContiTech ΙΜΑΣ A.E. ιδρύθηκε το 1972 στον Βόλο με στόχο τον τοπικό ενεργειακό τομέα της Ελλάδας και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ.

Έκτοτε και χάρη σε αλλεπάλληλες επενδύσεις πολλαπλασίασε το δυναμικό της και το 2007 έγινε η προσθήκη μιας επιπλέον γραμμής παραγωγής. Σήμερα ο εξοπλισμός της ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. απαρτίζεται από τα πλέον σύγχρονα γερμανικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως ζυμωτήρια, καλάνδρους εξέλασης ελαστικού έως και κορυφαίες πρέσσες βουλκανισμού Siempelkamp πολλαπλών εμβολών.

Με βάση την τοπική αγορά η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. ανέπτυξε άμεσα και τον τομέα των εξαγωγών. Σήμερα, οι ταινίες μας χαίρουν εκτίμησης σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, από την Δυτική Αμερική έως και την Ανατολική Αυστραλία (βλέπε γεωγραφικά σημεία πωλήσεων).

Τα εκατομμύρια μέτρων των ταινιών μας, καθώς και οι εξαιρετικές επιδόσεις τους, μας έχουν αναδείξει στους κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου μας.

Ο συνδυασμός της πολύχρονης εμπειρίας μας με την πλέον των 100 χρόνων τεχνογνωσία του Ομίλου σε θέματα μεταφορικών ταινιών, σας διασφαλίζει ότι είμαστε η πρώτη και καλύτερη επιλογή στην κάλυψη των απαιτήσεών σας για ελαστικές μεταφορικές ταινίες.

Ιστορία – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.