Ποιοι Είμαστε

Επισκόπηση

Τοποθεσία & Οργάνωση – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Τοποθεσία & Οργάνωση

Το δικό σας Εργοστάσιο κατασκευής ταινιών στην Κεντρική Ευρώπη.

Γεωγραφικά σημεία πωλήσεων – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Γεωγραφικά σημεία πωλήσεων

Η ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. ανά τον κόσμο.

Ιστορία – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

Ιστορία

Η ContiTech ΙΜΑΣ για περισσότερα από 35 χρόνια παράγει υψηλής ποιότητας ελαστικές μεταφορικές ταινίες.