Προστασία δεδομένων

ContiTech IMAS S.A. επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς του ιστοσελίδα σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

1. Γενικά

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγετε συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την ContiTech IMAS S.A. με σκοπό την επαφή που βασίζεται στην εκδήλωση μαζί σας.

Εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στις εταιρείες που συνδέονται με την ContiTech IMAS S.A. σύμφωνα με τις παραγράφους 15 και επόμενες του νόμου περί Κεφαλαιουχικών Εταιρειών της Γερμανίας, όπως ορίζεται στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της Continental (Εταιρικούς Κανόνες της Continental. | PDF).

Στην περίπτωση που επιτρέπεται ή/και προβλέπεται από το νόμο, τα δεδομένα μπορούν να αξιολογηθούν για λόγους υποβολής αναφορών (π.χ. στατιστικά στοιχεία). Τα δεδομένα σας συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων (π.χ. τη συγκατάθεσή σας).

Για την εξασφάλιση της παροχής των τεχνική υποστήριξη, διαβιβάζουμε δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών μας,

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

Ο πάροχος υπηρεσιών συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό μας στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, όλα τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς εμπιστευτικά.

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

ContiTech IMAS S.A. αποθηκεύει μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους χρήστες των ιστότοπων/εργαλείων/υπηρεσιών της εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση. Τα μόνα δεδομένα που αποθηκεύονται αφορούν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τις σελίδες όπου έγινε η επίσκεψη, τη χρήση κέρσορα στον ιστότοπο, τις λειτουργίες της σελίδας που χρησιμοποιήθηκαν, και τον ιστότοπο από τον οποίο ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση στους ιστότοπους.

Η διεύθυνση IP μεταδίδεται ανώνυμα και χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό μιας γεωγραφικής θέσης σε επίπεδο πόλης. ContiTech IMAS S.A. χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσει τη δραστηριότητα στον ιστότοπο, να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των ιστότοπων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ερωτημάτων στο πλαίσιο της συγκατάθεσης που παρέχεται ή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Με βάση τις νομικές απαιτήσεις, η Continental έχει επιβάλει γενικούς, ενιαίους και εσωτερικούς Κανόνες Προστασίας Δεδομένων (Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες | PDF) που ρυθμίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

ContiTech IMAS S.A. αποθηκεύει τα δεδομένα που καταχωρούνται στουςΦόρμα Επικοινωνίας διαδικασία όπως όνομα, εταιρεία, e-mail, διεύθυνση και τηλέφωνο μόνο για το σκοπό της προσωπικής επικοινωνίας μαζί σας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματος. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του ερωτήματος/του προβληματισμού σας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η διαγραφή δεν αντίκειται σε τυχόν νομικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση αρχείων.

3. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Έχετε υπόψη ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ ΕΕ), έχετε τα κάτωθι δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:

  • Δικαιώματα ενημέρωσης βάσει του Άρθρου 13 και του Άρθρου 14 του ΓΚΠΔ ΕΕ
  • Δικαίωμα πρόσβασης βάσει του Άρθρου 15 του ΓΚΠΔ ΕΕ
  • Δικαίωμα διόρθωσης βάσει του Άρθρου 16 του ΓΚΠΔ ΕΕ
  • Δικαίωμα διαγραφής βάσει του Άρθρου 17 του ΓΚΠΔ ΕΕ
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας βάσει του Άρθρου 18 του ΓΚΠΔ ΕΕ
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει του Άρθρου 20 του ΓΚΠΔ ΕΕ

Αν έχετε ερωτήσεις για το θέμα αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προϊστάμενο της προστασίας δεδομένων μέσω e-mail στο: dataprotection@conti.de

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, την επεξεργασία/αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας οποτεδήποτε.

Η συγκατάθεση πρέπει να ανακαλείται γραπτώς στην ContiTech IMAS S.A., Industrial Area, 38500 Volos, Greece, ή αποστέλλοντας e mail στο nikolaos.midiatis@imas.contitech.de.

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων γραπτώς (και με e-mail) για να υποβάλετε ερωτήσεις ή παράπονα. E-mail: dataprotection@conti.de. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση.

4. Προστασία αποθηκευμένων δεδομένων

Η εταιρεία μας και ο com&on GmbH χρησιμοποιούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε από χειρισμό, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς και προσαρμόζονται σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία.

Τα παρεχόμενα δεδομένα που δεν είναι κρυπτογραφημένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να προβληθούν από τρίτους. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. μέσω e-mail), η ασφαλής μεταφορά δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, τα ευαίσθητα δεδομένα είτε δεν πρέπει να μεταδίδονται καθόλου είτε μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL). Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες και αρχεία και στη συνέχεια σας ζητηθεί να εισαγάγετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση τέτοιων δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί να μην είναι ασφαλής και ότι υπάρχει κίνδυνος να προβληθούν και να υποβληθούν σε χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Cookies

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας/χρησιμοποιείτε τα εργαλεία/τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να αποθηκευτούν πληροφορίες στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ιστότοπων. Άλλα cookies (π.χ. σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου) δημιουργούνται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας (βλέπε Πολιτική για τα Cookies). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Εντούτοις, έχετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως διάφορες λειτουργίες αυτού/αυτών του/των ιστότοπου/εργαλείων/υπηρεσιών.

εργαλείο ανάλυσης ιστού Piwik PRO

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Piwik PRO, ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού ανοιχτού κώδικα. Το Piwik PRO χρησιμοποιεί «cookies.» Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, καθιστώντας δυνατή την ανάλυση της χρήσης από εσάς αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου όπως ο χρόνος, ο τόπος και η συχνότητα των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, μεταδίδονται στο διακομιστή του Piwik PRO και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP σας θα καταστεί ανώνυμη πριν από την αποθήκευση.

Οι πληροφορίες που δημιουργεί το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου δεν μεταδίδονται σε τρίτους.

Τα cookies στον ιστότοπό μας αποθηκεύονται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε μόνιμα την αποθήκευση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι, εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.